Thiết bị kiểm tra siêu âm kỹ thuật số bảo trì dự phòng SONAPHONE

Thiết bị kiểm tra siêu âm kỹ thuật số bảo trì dự phòng SONAPHONE

Hãng Sonotec / xuất xứ: Đức

  • Phát hiện rò rỉ & phân loại
  • Theo dõi tình trạng máy
  • Kiểm tra bẫy hơi
  • Kiểm tra van
  • Kiểm tra độ kín
  • Phát hiện phóng điện cục bộ

Zalo 0365 305 978